Słupy betonowe zbrojone

Słup betonowy zbrojony –  znajduje zastosowanie najczęściej w ogrodzeniach tymczasowych, ogrodzeniach plantacji i upraw, leśnych rzadko w ogrodzeniach trwałych wokół domów i mieszkań. Wykonany jest zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12839, która zakłada oprócz klasy betonu wytrzymałość elementu na wyginanie, mrozoodporność, nasiąkliwość oraz wodoszczelność. Aby uzyskać te odpowiednie parametry do mieszanki betonowej używa się trzech rodzai kruszyw płukanych o różnych frakcjach cementu o podwyższonych właściwościach technicznych oraz plastyfikatorów. Klasa betonu C35/45 to przede wszystkim mieszanka tych frakcji kruszyw z odpowiednio wagową proporcją cementu 1:4 uzyskiwana właśnie tylko dzięki technologi „wibroprasa” – oprócz tradycyjnego zawibrowania mieszanki w formie metalowej następuje równoczesny zgniot prasy do 10t nacisku powodując maksymalny stopień jego zagęszczenia. Uzyskuje się w ten sposób obustronnie jednakową gładką strukturę słupa. Każdy słup musi być zbrojony dwoma prętami żebrowanymi o przekroju 5 lub 6mm równoległymi do siebie. Norma zakłada również odpowiedni proces dojrzewania prefabrykatu przy temperaturze optymalnej 15°C oraz 90% wilgotności otoczenia, który trwa 14 dni. Ważny też jest transport prefabrykatu, musi on być ciasno ułożony na palecie oraz mocno spięty taśmą.

Głównymi zaletami słupów betonowych są:

wykonanie w technologii „wibroprasa” powoduje maksymalny stopień zagęszczenia mieszanki betonu dzięki temu są one trwałe, wykonane są z najlepszych kruszyw płukanych przy proporcji cementu 1:4, są zbrojone dwukrotnie, proces schnięcia betonu odbywa się w warunkach cieplarnianych, łatwe w montażu, wysoka wytrzymałość na działanie warunków atmosferycznych, korzystna cena.

Dostępne w naszej ofercie wymiary słupów betonowych: wysokość 225cm i 250cm, w kształcie rozszerzonym od wierzchołka 10x10cm – do podstawy 14x14cm.